Srdečně vám děkujeme!

Vašich 2980 vánočních přání rozhodlo o tom, že tiskárna Printo, spol. s r. o. podpořila projekt Babybox částkouJsme opravdu rádi, že Ostrava má srdce2.

Pokračování úspěšné charitativní akce
Ostrava má srdce2
k 25. narozeninám tiskárny Printo

Ostrava má šanci vytvořit opravdový unikát, obří pohlednici, která pomůže zachránit dětské životy, a to díky Vám, lidem kterým není lhostejný nepříznivý osud odložených dětí.

Za každou pohlednici v rámci této akce Ostrava má srdce2 věnuje tiskárna Printo, spol. s r. o. částku 25 Kč ve prospěch projektu Babybox.

Kolik peněz Babyboxy nakonec obdrží, záleží jen na nás :-)


Jak můžete pomoci?
Postačí, když v ostravských obchodních centrech Futurum nebo Avion Shopping Park
od 11. do 20. prosince navštívíte naše informační stánky, vaše dítě zde namaluje libovolný obrázek jako vánoční přání na připravené pohlednice a vy doplníte adresáta*.

My vaše přání zdarma zašleme na požadovanou adresu a současně fi nančně podpoříme projekt Babybox. Ze všech přání pak bude vytvořena obří pohlednice, největší v České republice.

Vaše dítě za namalované vánoční přání od nás navíc dostane sladkou odměnu v podobě čokoládové mince a nafukovací balónek.
Děkujeme vám za pomoc.
Vytvořme společně ten nejlepší pohled na Ostravu, město, které má srdce.

Partneři akce:

www.printo.cz

Působíme na polygrafickém trhu již 25 let. Patříme k nejvýznamnějším dodavatelům tiskových služeb v České republice.

Naším krédem je:
• Špičková kvalita produktů za výhodné ceny
• Dlouhodobé partnerství se zákazníky
• Ohleduplnost k životnímu prostředí

Splňujeme nejnáročnější kritéria na kvalitu dle ISO 9001, ohleduplnosti k životnímu prostředí dle ISO 14001 a na bezpečnost práce podle OHSAS 18001.

Časopisy, knihy, katalogy, ceníky, kalendáře, krabičky, letáky, plakáty apod. dodáváme nejen na tuzemský trh, ale také do Velké Británie, Německa, Švýcarska, Francie či USA.

Jako společensky odpovědná fi rma podporujeme řadu kulturních a charitativních projektů, včetně Babyboxu.


www.babybox.cz

Babybox pro odložené děti – z. s., je spolkem občanů, jejichž cílem je snaha o záchranu novorozenců, kteří by jinak byli matkou odloženi za podmínek, v nichž by jim hrozila vážná újma na zdraví nebo smrt.

Za tímto účelem zejména:
• Instaluje po dohodě se zdravotními zařízeními schránky — babyboxy, umožňující anonymní odložení novorozených dětí.
• Sleduje a podporuje další vývoj odložených dětí.
• Prostřednictvím svých vzdělávacích projektů a aktivitami členů usiluje o humanizaci společnosti a obecné blaho.
• Podle svých možností realizuje i jinou humanitární pomoc.
• Spolupracuje se státními orgány, organizacemi a institucemi, které se zabývají ochranou dětí, jakož i s nestátními organizacemi vzniklými na podobných ideálech a myšlenkách.
• Prostřednictvím hromadných sdělovacích prostředků informuje veřejnost o problematice odložených dětí.
• Získává a vyměňuje zkušenosti z oblasti péče o děti a mládež se zahraničními a mezinárodními organizacemi.
• Nabízí svým členům i nečlenům potřebnou pomoc v životě, jak přímým prostřednictvím, tak i preventivní pomocí.

V současné době (stav k 31. říjnu 2015) je v České republice 67 babyboxů , jejichž dvířky od roku 2005 vstoupilo do nového života 129 dětí. V ostravské městské nemocnici byl babybox instalován v listopadu 2008 a od té doby v něm našlo záchranu 7 novorozenců.

Produkce akce – grafické studio UPGRADE CZ s.r.o.
* osobní údaje (adresa) slouží pouze pro doručení pohlednice prostřednictvím České pošty, osobní údaje nebudou dále nijak využity.